• image 44
  • image 45
  • image 46
  • image 47
  • image 48
  • image 49
  • image 50
  • image 37
  • image 38
  • image 39

Červenec a srpen ve škole a školce

Červenec a srpen ve škole a školceČervenec a srpen – dva měsíce – pro děti synonymum prázdnin, volna a bezstarostného dovádění, pro dospělé doba dovolených a odpočinku. Ale ve školních budovách klid nebývá. Právě naopak – tento čas se využívá pro rekonstrukce, opravy, malování a řadu dalších prací, které se v průběhu školního roku nemohou realizovat. Podobné je to každý rok i u nás. I když – tentokrát nás stavební práce provázely téměř po celý školní rok včetně prázdnin a stále ještě nekončí a vlastně ani nevíme, kdy skončí...

Vše začalo po větrném poryvu v listopadu 2021, kdy došlo k odtržení střešní konstrukce nad polovinou budovy MŠ Všetaty a do prostoru tříd natekla dešťová voda. Během následujících čtyř měsíců byla poškozená část budovy zrekonstruován. Byla kompletně opravená celá střecha, ve vnitřních prostorách zpevněna stropní konstrukce, vyměněna světla a upraveny elektrické rozvody. Herna a všechny kabinety v této části byly opraveny a vymalovány. Vše probíhalo za plného provozu, a tak se děti do nové třídy mohly vrátit až téměř na konci školního roku. V opravách MŠ se dále pokračovalo i v červenci a srpnu. Staré a neekonomické vytápění akumulačními kamny bylo odstraněno a po celé budově nainstalovány nové rozvody tepla a radiátory. Vytápění bude zajišťováno tepelným čerpadlem vzduch – voda a pro případ havárie záložním elektrokotlem. Téměř všechny prostory MŠ dostaly nové podlahy s linem a kobercem. Byla vyměněna stropní osvětlení ve zbývajících částech budovy. Všechny tyto řemeslné práce byly zajišťovány místními firmami, jejichž vzájemná komunikace umožnila dodržení harmonogramu a bezproblémový průběh. Podobnou kladnou zkušenost máme i s rozsáhlou opravou střechy na MŠ Sluníčko v Přívorech, která byla realizována místní firmou v červnu.
V budově ZŠ probíhaly kromě jiného dvě rozsáhlé stavební akce – jednalo se o rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni a jídelně a montáže rekuperačních jednotek do tříd. Z uvedených důvodů byla školní kuchyně celé prázdniny mimo provoz. Červencový dovoz stravy pro děti v MŠ se nám ale podařilo zajistit. Ochotně nám vyšly vstříc kuchařky ze školní jídelny při ZŠ Kly. Práce na rekonstrukci vzduchotechniky byly v termínu ukončeny, a tak od 1.9. se začne ve školní kuchyni opět vařit. Kapacita školní kuchyně ani školní jídelny se těmito pracemi nezměnila, ale podstatně se zlepšilo pracovní prostředí pro kuchařky a pro všechny ostatní – žáky, zaměstnance i návštěvníky školy - bude příchod a pobyt v budově školy do budoucna již příjemnější, voňavější.
Závažnější je situace se stavebními pracemi, které souvisí s montážemi rekuperačních jednotek do všech učeben. Od začátku července bylo vše z naší strany připraveno, ale z důvodů nezodpovědnosti firmy, která akci vysoutěžila, a vinou zpoždění dodávek rekuperačních jednotek se práce protáhnou do prvních měsíců nového školního roku a samotné zprovoznění ještě déle. Nyní na konci prázdnin vypadají některé třídy jako staveniště a z jiných zejí ven dvě velké díry. Vzhledem k nejisté situaci jsme místnosti nechali uklidit, připravili je na zahájení školního roku a na běžný, i když náročný provoz. Odklad zahájení školního roku by nic nevyřešil, dokončení všech prací a zprovoznění rekuperačních jednotek se protáhne ještě na několik měsíců.
Co je samotná rekuperace? Rekuperace je zpětné získávání tepla. Jedná se o přívod čerstvého venkovního vzduchu, který prochází přes rekuperační výměník uvnitř rekuperační jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z učebny. Od odpadního tepla oddělí pachy a vlhkost a od čerstvého vzduchu zvenčí zase prach, pyl a další částice. Do učebny tak proudí čistý přefiltrovaný vzduch ohřátý odpadním teplem. Je to vlastně systém řízeného větrání budovy (místnosti).
Takovéto vylepšení prostředí, v němž žáci tráví 5-6 hodin denně, mělo vaše děti po prázdninách čekat – bohužel, zatím je v mnohých učebnách budou vítat jen dvě díry do zdi. Na čerstvý a čistý vzduch a úsporu tepla si budeme muset ještě nějaký měsíc počkat.
Během prázdnin jsme museli řešit i dvě nepříjemné záležitosti, které souvisely s vodou. Z důvodu havárie musel být položen nový přívod vody přes školní dvůr do budovy školy a dále ve třídě v suterénu docházelo stále k vlhnutí obvodového zdiva. Z těchto důvodů zde byla v srpnu vybourána betonová podlaha, položena silná vrstva izolace napojená na izolaci obvodových stěn, zateplovací vrstva a vytvořena nová podlaha včetně lina. Tyto práce se ale bohužel protáhnou do prvního měsíce školního roku, a tak žáci z této třídy prozatím nebudou mít svou vlastní stálou učebnu.
Z dalších prací se byla provedena rekonstrukce osvětlení ve dvou učebnách a šatně 1. stupně a vymalovány byly tři učebny a školní jídelna.
Chtěla bych poděkovat těm firmám, na které bylo spolehnutí - co slíbily, to skutečně dodržely. Snažili jsme se jim vyjít vstříc a vzájemná dohoda se vyplatila. Bohužel toto neplatí o firmě, která měla zajistit práce ve třídách. Další, velký dík si zaslouží náš zřizovatel – jednak za finanční částky, které do všech těchto akcí investoval (a řada z nich byla neplánovaná, nečekaná), a pak především za čas a snahu, iniciativu, které školským zařízením v městysu věnuje.

Renata Kurzveilová, ředitelka školy

Zpět na hlavní výpis

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy