logotyp
  • image 36
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 41
  • image 42
  • image 43

Národní plán doučování aneb Jak jsme se socializovali

Národní plán doučování – jak probíhal u nás?   

Vážený čtenáři, nelekej se, nebudu psát o doučování, to by byla pěkná nuda. Ten Národní plán má ještě druhou část – stmelování žáků třídy po covidu, po dlouhotrvajícím vzájemném odloučení třídních kolektivů. Má to název socializace žáků. A právě o tom, jak probíhala u nás, bude tento text  i fotografie.
Nejprve kratičký úvod. Z rozhodnutí ředitelky školy musel každý třídní ve spolupráci s asistentem nebo jiným kolegou uspořádat se svou třídou jednu takovou akci v době mimo vyučování. Jak takové akce vypadaly? Čím se děti bavily? Jak se spolu dávaly dohromady, soutěžily, spolupracovaly? Zkusím to vyjádřit v následujících řádcích, i když sám si uvědomuji, že se mi to podaří jen stěží. Z fotografií, které vyučující posílali, totiž z dětí, účastníků, přímo čišela radost, spontánnost, kamarádství a nadšení. Slovy se to popisuje jen těžce. Ale pár příkladů.
Společná akce třídy začíná ve tři odpoledne. Z fotografií vidíte, jak děti s vervou „prolézají“ hasičské auto, následně svou obratnost zkouší na kladině pro hasičský sport. Pak obdivují stařičkou parní lokomotivu, která náhodou zakotvila na všetatském nádraží, a za okamžik již společně nad ohníčkem opékají vuřty a s chutí je baští.  Večer již ve třídě vybalují karimatky a spacáky, poslouchají čtenou pohádku na dobrou noc a společně i s paní učitelkou usínají (po pravdě, paní učitelka toho mnoho nenaspala, ale je s nimi). Ráno ve školní jídelně již asistentka připravuje snídani a děti tam i ve třídě společně snídají. Ještě uklidit spacáky, karimatky a již jsou všichni připraveni na vyučování… Mimochodem, uvědomí si někdo, že paní učitelka vlastně táhla směnu od 7:00 jednoho dne do 12:00 druhého dne….
I jiné třídy 1. stupně měly odpolední program ve škole – sportovní i společenské hry odpoledne, vycházku nebo stopovanou, společnou večeři, čtenou pohádku, karimatky a spacáky ve třídě, na dobrou noc českou filmovou pohádku a spinkání. U těch nejmladších byl ojediněle tu a tam slyšet vzlykot i tichý pláč, ale paní učitelka nebo vychovatelka vždy dokázaly pomoci. Ráno bylo podobné jako v minulém případě – snídaně, ještě vycházka do okolí Všetat a pak si pro děti již přijeli rodiče. V těchto případech paní učitelky, případně asistentky či vychovatelky, byly s dětmi i v sobotu.
Ale nebyly jen akce tohoto typu. Paní učitelky se s dětmi (u těch starších napíšu raději se žáky) rozjely na odpoledne do Prahy. Ti menší prošli skutečně ty NEJ památky Prahy. Karlův most se super fotkou v pozadí s Hradem, Staroměstské náměstí s orlojem, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, zeď Johna Lennona a jiné. A ti starší, konkrétně osmáci, deváťáci? Nejprve trochu chemie a dusíkatá šou na Štefánikově hvězdárně, pak výstup na Petřínskou rozhlednu, nádherné výhledy na Prahu „zdokumentované“ fotografií i s paní učitelkou, posezení, poklábosení i malé občerstvení v zahradách Pražského hradu a pozdě večer společná cesta vlakem zpět do Všetat. I z těchto fotografií čiší radost, nadšení, přátelství. Nic strojeného, povinného, nařízeného. Málem bych zapomněl  na výlet do Krtkovy země, kde se dětem v červnu tak líbilo, že si s radostí návštěvu zopakovaly.
Ale nemuselo se jen cestovat. Byly třídy, které se skvěle bavily i doma, na hřišti, ve škole. Sám pan školník říkal, že ti kluci a holky z jedné z prvostupňových tříd soutěžili a povzbuzovali se s takovou vervou, že to museli slyšet až v sousední vesnici…  A již poslední příklad. Docela jednoduchý. Pan učitel vyčkal příznivého počasí a vzal třídu na Cecemín, k vodárně. Tam „rozbili“ své ležení, pouštěli vlastnoručně vyrobené či zakoupené draky, pak si nad ohněm společně opekli špekáčky, zbaštili, popovídali si… A nebyl by to ani pan učitel, aby do toho také nevložil matematiku…. a kolik metrů čtverečných má asi tady to naše „ležení“, jak byste vypočítali, jak vysoko nad zemí létali vaši draci apod… a žáci se předháněli, kdo z nich co nejsprávněji odpoví. Matematika v přírodě a konkrétně. Dětem ani nepřišlo, že se vlastně učí.
Tak to bylo jen pár příkladů, jak jsme se u nás vypořádali s druhou částí Národního programu doučování.  Pokud jsi, čtenáři, dočetl až sem, děkuji. Může se ti zdát, že se chlubíme, vytahujeme…. Já mám názor jiný. Chtěl jsem těmito řádky i následnými fotografiemi jen ukázat, co všechno pedagogičtí pracovníci naší školy dělají pro své žáky, jak se pro ně obětují, co všechno pro ně podnikají. Pochybuji, že o všech těchto aktivitách jste vy, rodiče, věděli. A kdo jiný by se měl pokusit o nich vás informovovat než vedení školy. A zároveň chci také takto veřejně a hlasitě poděkovat všem našim učitelům, asistentům, vychovatelkám za čas, který dětem (žákům) věnovali – odpoledne, večer, v noci, v sobotu. Velké díky od nás, ještě větší díky za všechny děti ve škole.
                                                                                                                        St. Poddaný, zástupce
 
PS: Nahlédněte do fotogalerie – soubor Jak jsme se socializovali.

Zpět na hlavní výpis

Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

info@zsvsetaty.cz

ID schránky: yk8mi5d
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy