logotyp
  • image 36
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 41
  • image 42
  • image 43

Školská rada

Oznámení o konání voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Oznámení o konání voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Všetaty

Zákonní zástupci nezletilých žáků - volba člena z řad zákonných zástupců se uskuteční  v pondělí 9. 11. 2020 od 16:00 hodin při třídních schůzkách v budově školy. Člena školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty přijímá přípravný výbor do 2. 11. 2020 v ředitelně školy, e-mailem info@zsvsetaty.cz  nebo telefonem 736 629 481.

 

Základní informace o účelu a činnosti školské rady

- je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy ČŠI

- navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 Školská rada při Základní škole a mateřské škole Všetaty – okres Mělník, příspěvková organizace má tři členy. Jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tři roky.

 

Rada obce Všetaty v zastoupení zřizovatele vydává pro ZŠ Všetaty okr. Mělník volební řád


Zpět na hlavní výpis

Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

info@zsvsetaty.cz

ID schránky: yk8mi5d
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy