• image 44
  • image 45
  • image 46
  • image 47
  • image 48
  • image 49
  • image 50
  • image 37
  • image 38
  • image 39

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2024/2025
dne 6. 5. 2024 13.30 – 16.30 hod.
dne 7. 5. 2024 13.30 – 15.00 hod.
v budově základní školy, vstup hlavním vchodem z ulice Komenského.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání a posudek dětského lékaře dostane zákonný zástupce dítěte v den zápisu v MŠ nebo je ke stažení na internetových stránkách základní školy www.zsvsetaty.cz.
K zápisu je nutné přinést:
 přihlášku
 posudek dětského lékaře
 rodný list dítěte
 občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce
Pokud zákonní zástupci využijí stažení tiskopisů z internetových stránek základní školy, mohou oba formuláře vyplněné přinést k zápisu.
Průběh zápisu:
- "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" vyplní a odevzdají zákonní zástupci u zápisu.
- "Posudek dětského lékaře" bude přijímán u zápisu nebo může být vhozen do sběrného boxu umístěného před hlavním vchodem do budovy základní školy nejpozději do 13. 5. 2024 do 12 hod.
V případě dalších dotazů volejte na telefonní číslo 734 757 866

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
 na občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech,
a to v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitelka školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky

Zpět na hlavní výpis

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy