Školní poradenské pracoviště

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb bez nabídky činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě.
Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence a kariérový poradce. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Program poradenských služeb ve škole

Kromě výše uvedených služeb je možné využít e-mailovou adresu schrankavsetaty@seznam.cz

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsvsetaty.cz  nebo telefonicky na tel.: 736629481 či osobně

konzultační místnost: ředitelna školy

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka  Gresty

konzultační hodiny:  pondělí 12:30 - 13:30  nebo dle domluvy

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: r.gresty@zsvsetaty.cz

konzultační místnost:  místnost č. 42

Náplň práce výchovné poradkyně najdete níže.

Školní metodik prevence 

Mgr. Marie Strnadová

konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 8:15

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: m.strnadova@zsvsetaty.cz

konzultační místnost:  sborovna

Náplň práce školního metodika prevence najdete níže.

 

Kariérový poradce

Mgr. Eva Macková

konzultační hodiny: úterý 7:00-7:30 , pátek 7:00-7:30

konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: e.mackova@zsvsetaty.cz

konzultační místnost: místnost č. 42 

Náplň práce kariérového poradce najdete níže.

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Konzultace jsou možné prostřednictvím školního  e-mailu, telefonicky nebo osobně.

 

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy