Historie školy a její současnost

Nejstarší obecní školní světnice se ve Všetatech připomíná roku 1817. Byl to dřevěný domek, dnešní čp. 41. Ještě téhož roku byla na místě dnešního obecního úřadu postavena nová školní budova. Avšak bahnité místo a stálá vlhkost škodily žákům i učiteli. Teprve  v roce 1855 všetatští radní rozhodli, že budova je pro výuku nezpůsobilá.

   Když  v jediné třídě bylo v roce 1880 127 žáků, začalo se s hledáním dalších tříd v jiných domech (např. v domě čp. 31 v tzv. Svobodově statku). Teprve na začátku 20. století se všetatští radní rozhodli vystavět úplně novou školu. Byla postavena ve středu obce, kde se soustředily nejvýznamnější budovy Všetat - kostel sv. Petra a Pavla a všetatská fara. Stavba byla svěřena panu Vaisovi.

   Vyučování v nové budově obecné školy bylo zahájeno 30. září 1907. Škola byla postavena se čtyřmi třídami, tělocvičnou, kabinetem a bytem pro řídicího učitele. Obec tu měla i místo pro svůj úřad.

   Měšťanská škola zahájila vyučování v roce 1922. Ani ona neměla svou vlastní budovu, vyučovalo se v jedné místnosti obecního domku  čp. 291.  Již v roce 1924 bylo rozhodnuto   o přístavbě ke stávající školní budově podle návrhu architekta Jaroslava Valečka. Se stavbou se ale začalo až na podzim 1932, přesto již v srpnu 1933 byla budova dokončena. 1. září 1933 bylo slavnostně zahájeno vyučování v obou budovách. Touto přístavbou získala všetatská škola svou dnešní podobu. Další následné úpravy již nezměnily dominantní budovu všetatského náměstí.

Absolvování měšťanské školy znamenalo pro žáky dosažení vyššího vzdělání. Proto do školy chodili ( tak jako dnes) i žáci  z okolních vesnic - z Konětop, Dřís, Křenku, Čečelic, Nedomic, Ovčár a Tišic.  Chodilo se většinou pěšky, někdy na kolech, v zimě na lyžích nebo i bruslích.

   Obecná a měšťanská část školy byly průchozí  pouze suterénem měšťanské školy. To nebylo pro provoz a řízení školy nejvhodnější.  Teprve v 90. letech byly obě budovy propojeny spojovací chodbou.

   Za více než 100 let existence  se v jejích lavicích vystřídaly tisíce žáků, za katedrou více než tři stovky učitelů a na dvě desítky ředitelů.

   Významnou osobností stoleté historie školy  byl spisovatel Miroslav Slach, který na škole učil    a byl i jejím ředitelem ( rok 1979). Nejenom v regionu ho lidé znají jako autora mnoha románů, povídek i knih pro nejmenší. Z nejznámějších připomeňme  Usměvavé rebelanty, Dostavník do Výmaru, Já básník Naso, Zázračného lukostřelce a k 25. výročí činu Jana Palacha knížku Světlo   v soumraku.

Jan Palach je bezesporu nejznámějším žákem školy. Navštěvoval ji  v letech 1954 - 1963. Svým činem v lednu 1969 se natrvalo zapsal do novodobých dějin českého národa. Jeho působení     ve škole i okolnosti tragických událostí připomíná žákům i příchozím jeho busta  v přízemí.

   V současnosti chodí do základní školy téměř 340 žáků, kteří jsou rozděleni do 15 tříd. I když navštěvují budovu více než 100 let starou, čekají je moderně vybavené a vkusně vyzdobené učebny i chodby. V mnohých třídách mají  zabudovanou audiovizuální techniku, dataprojektory  a počítače. Nechybí počítačová učebna, využívaná hlavně pro výuku žáků 2. stupně. Další modernizace učeben bude následovat. Pro mladší žáky byly nově zařízeny obě oddělení školní družiny,  v areálu školy na ně čekají skluzavky, prolézačky, houpačky  i travnatá plocha na dětské hry. Těm starším výborně slouží nově vybudované víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy