logotyp
 • image 36
 • image 37
 • image 38
 • image 39
 • image 40
 • image 41
 • image 42
 • image 43

Aktuálně z naší školy

Aktualizované informace k přijímání žádostí o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2022 - 2023

(přijímání žáků podle zákona Lex Ukrajina bude probíhat 14. 6. 2022 – bližší informace budou ještě zveřejněny)

Od 1. 5. 2022 je kapacita školy 365 žáků

Pro školní rok 2022 – 2023 budou otevřeny dvě šesté třídy, vzhledem ke kapacitě školy je možno přijmout 20 žáků

Přijímání žádostí od 1. 5. do 15. 5. 2022 – k posouzení budou přijaty jen žádosti podané v tomto termínu

Žádosti jsou přijímány:

1.     Písemně na adresu

Základní škola a mateřská škola Všetaty – okres Mělník, příspěvková organizace

Komenského 375,  277 16 Všetaty

2.     Datovou schránkou   yk8mi5d  

3.     Vhozením do boxu, který je umístěný před vstupem na 2. stupeň

Tiskopis žádostí je k dispozici pod tímto textem

Stanovený termín pro posouzení žádostí 20. 5. 2022

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2022 - 2023

 1. Žáci s trvalým pobytem ve Všetatech nebo Přívorech
 2. Žáci s trvalým pobytem v obci Čečelice, Nedomice, Ovčáry a Dřísy na základě dohody o školském obvodu
 3. V případě překročení stanovené kapacity bude u dalších žáků rozhodujícím kritériem los. Vlastní losování bude provedeno za účasti zřizovatele a člena školské rady. O výsledku bude proveden zápis.

Informace - prázdninový provoz mateřských škol

prázdninový provoz mateřských školprázdninový provoz mateřských škol

Dny pro záchranu života

Dny pro záchranu života
Poslední dubnový týden byl ve škole věnován Dnům pro záchranu života. Jedná se o program, který u nás realizovali Zdravotníci s.r.o. a jeho cílem je rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc.
Už pouhý pohled na školní dvůr ukázal, že se ve škole něco děje. Tři dny tam stál sanitní vůz, a to nebývá běžné…
Kurz probíhal v učebně, v tělocvičně a na školním dvoře, právě u této sanity. Každá třída se v průběhu 2 vyučovacích hodin nejprve seznámila se základními teoretickými informacemi a poté již došlo na scénky, simulaci ošetřování, řešení praktických situací. Otázky lektorů – skutečných záchranářů – souvisely se školou a jejím běžným životem, např. kde ve škole nalezneš lékárničku, co má obsahovat, co uděláš, když se zraní spolužák, za kým půjdeš, jak ošetříš atd.
Žáci si zahráli na dispečery IZS a svědky události, předváděli telefonní rozhovor. Diváci- spolužáci přitom radili, co a jak udělat, jak postupovat. Každý měl možnost si na modelu vyzkoušet, jak je náročné provádění resuscitace. Především pro ty nejmenší byla zážitkem prohlídka sanitního vozu, jeho vybavení, vyzkoušení nosítek a transport spolužáka na nich. Že situace nemusí být příjemné, se všichni mohli přesvědčit u maskovaného poranění otevřené zlomeniny. I toto zranění muselo být ošetřeno, ale stále z něj vystřikovala „krev“. Podařilo se….
Děkujeme lektorům za zajímavý program a přejeme si, aby sanitní vůz jezdil na školní dvůr pouze při takových akcích.
 
(Další fotografie z této akce najdete v oddíle Fotografie, šk. rok 2021 - 2022 pod stejným názvem.)                                                                                     
                                                                                                                  ředitelka školy
                                                                 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovyVážení rodiče,
i v roce 2022 pokračuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem  Od ledna má tento program název Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy a je na něj poskytována finanční podpora EU. Doučování v naší škole probíhá především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, angličtina), ale individuální konzultace, dodatečné vysvětlení a procvičení učiva může být po dohodě s příslušným vyučujícím i v jiných naukových předmětech. Zvažte časové možnosti vašich dětí a využijte této možnosti.

Mgr. Bc. Renata Kurzveilová, ředitelka
 

Školní rok 2021 - 2022

Důležitá data a termíny školního roku 2021 - 2022

Více informací

Návod pro použití Microsoft Teams

Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

info@zsvsetaty.cz

ID schránky: yk8mi5d
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy