2022 - 2023

Dny pro záchranu života

Dny pro záchranu života
Poslední dubnový týden byl ve škole věnován Dnům pro záchranu života. Jedná se o program, který u nás realizovali Zdravotníci s.r.o. a jeho cílem je rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc.
Už pouhý pohled na školní dvůr ukázal, že se ve škole něco děje. Tři dny tam stál sanitní vůz, a to nebývá běžné…
Kurz probíhal v učebně, v tělocvičně a na školním dvoře, právě u této sanity. Každá třída se v průběhu 2 vyučovacích hodin nejprve seznámila se základními teoretickými informacemi a poté již došlo na scénky, simulaci ošetřování, řešení praktických situací. Otázky lektorů – skutečných záchranářů – souvisely se školou a jejím běžným životem, např. kde ve škole nalezneš lékárničku, co má obsahovat, co uděláš, když se zraní spolužák, za kým půjdeš, jak ošetříš atd.
Žáci si zahráli na dispečery IZS a svědky události, předváděli telefonní rozhovor. Diváci- spolužáci přitom radili, co a jak udělat, jak postupovat. Každý měl možnost si na modelu vyzkoušet, jak je náročné provádění resuscitace. Především pro ty nejmenší byla zážitkem prohlídka sanitního vozu, jeho vybavení, vyzkoušení nosítek a transport spolužáka na nich. Že situace nemusí být příjemné, se všichni mohli přesvědčit u maskovaného poranění otevřené zlomeniny. I toto zranění muselo být ošetřeno, ale stále z něj vystřikovala „krev“. Podařilo se….
Děkujeme lektorům za zajímavý program a přejeme si, aby sanitní vůz jezdil na školní dvůr pouze při takových akcích.
 
(Další fotografie z této akce najdete v oddíle Fotografie, šk. rok 2021 - 2022 pod stejným názvem.)                                                                                     
                                                                                                                  ředitelka školy
                                                                 

Den dětí

 První červen – Den dětí. „Chtělo by to vymyslet nějakou zajímavou akci“ neslo se sborovnou 2-3 týdny před tímto datem.  A protože sbor tvoří mnoho obětavých, podnikavých a všehoschopných kantorů ...

Červenec a srpen ve škole a školce

Červenec a srpen – dva měsíce – pro děti synonymum prázdnin, volna a bezstarostného dovádění, pro dospělé doba dovolených a odpočinku. Ale ve školních budovách klid nebývá. Právě naopak – tento čas ...

Adaptační kurz 6. ročníků

Na začátku září se třídy 6. A a 6. B vypravily na adaptační kurz. Seznamovací aktivity probíhaly v areálu děčínského kempu, kde žáci bydleli ve stanech. Pro některé z nich to byla první zkušenost s ...

První školní výlet

Ve čtvrtek, 6.10.2022 se vydaly obě první třídy na svoji první exkurzi na Výstaviště v Lysé nad Labem, kde měly možnost zhlédnout výstavu Podzimní zemědělec. Děti se setkaly s mnoha výstavními kusy ...

Exkurze do Národní galerie v Praze

Exkurzí do Národní galerie v prostorách Veletržního paláce si žáci prohlédli expozici umění od 19 století do současnosti.Nad obrazy impresionistů diskutovali nad barevností a nad využitím světla v ...

MY FIRST ENGLISH BREAKFAST

MY  FIRST ENGLISH  BREAKFAST

aneb láska (k cizímu jazyku) prochází žaludkem. Děti se seznámily s tím, co patří k anglické snídani. Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme spojili s ochutnávkou. Umíme si objednat (Can I have) a odpovědět ( Yes, please.  No, thank you).

Vyzkoušeli jsme černý čaj s mlékem, míchaná vajíčka, tousty s pomerančovou marmeládou a sladkou tečkou byly vafle se šlehačkou. Snídaně se nám moc líbila a těšíme se na další.

                                                                                                              Křížková Lucie, AJ – 3.A

Říjnové akce 2. stupně

Říjnové akce 2. stupně

 Den stromů 

 19.10. v rámci školní akce jsme (žáci 7.A a 7.B) navštívili Českou zahradnickou akademii na Mělníku. Sraz byl na nádraží ve Všetatech a jeli jsme vlakem.

 Když jsme dorazili na místo, ujali se nás pracovníci a studenti školy. Odvedli nás do budovy školy a dali nám desky, papír a tužku. Za úkol jsme měli namalovat za 20 minut strom. Když jsme splnili zadání, odevzdali jsme jej v místnosti, kde byl také xylofon, na který jsme si mohli zahrát a zároveň jsme se dozvěděli, že tento xylofon je vyrobený z několika druhů dřeva. Následovala přednáška o lezení po stromech, kde jsme si ukazovali potřebné vybavení a říkali jsme si i různá rizika, která se mohou přihodit, například pád ze stromu nebo „spálení“ o provaz.

Po krátké svačině jsme se šli podívat na památný strom, který v zahradě školy roste již 180 let. Zde jsme si vyslechli přednášku o tom, jak se pomáhá stromům, aby se neroztrhly a čím se musí spojit.  Poté nás vyzvali, abychom se zúčastnili „poznávačky" – rozeznávání druhů stromů a ovoce díky rozlišovacím metodám. Např. podle čichu, hmatu a chuti jsme rozeznávali jednotlivé druhy ovoce, které jsou typické v naší zemi.
Akce se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se mnoho nového o stromech a určitě bychom ji doporučili.

                                                                                                Za 7. třídy  Filip J. a Matyáš P. (7.B)

V říjnu měly 9. ročníky hned tři vzdělávací akce. První (7.10) ve spolupráci s panem Martinem Svobodou, který pracuje jako profesionální hasič. Jeho přednáška trvala jednu vyučovací hodinu, což téměř nestačilo. Dozvěděli jsme se náplň práce profesionálních hasičů, co vše tato práce obnáší a jaké jsou podmínky přijetí. Celá přednáška byla velmi zajímavá a skvěle odprezentovaná.  

Další akcí (14.10.) byla návštěva THIMMU, kde nás velmi dobře pohostili, provedli výrobou a nakonec jsme si zasoutěžili. Překvapivé bylo, jak lidé byli buď příjemní a usměvaví, nebo si nás vůbec nevšímali a věnovali se své práci. Nikdo na nás nebyl nepříjemný ani se tak netvářil. Tuto návštěvu jsme si všichni náramně užili. 

 Za to naše poslední výprava (20.10.) na akci České zahradnické akademie Mělník se nám moc nelíbila, na rozdíl od 7. ročníků, které navštívily školu o den dříve. Vše bylo takové zdlouhavé a nic moc říkající. Je možné, že tento pohled jsme měli i z důvodu zimy, která nás celý den provázela.  Rozhodně ale mohla být pro nás akce připravenější a zábavnější. 

                                                                                                                                        Za 9. třídy Lucie V. (9.B)

Fotografie z akce Den stromů najdete ve fotogalerii.

Říjnové hrátky 1.A a Jablkohraní 1.B

Říjnové hrátky 1.A a Jablkohraní 1.B

72 hodin

Do projektu 72 hodin se zapojila 1.A. Neznáte tento projekt? Jedná se o 3 dny plné dobrovolnických aktivit. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Prvňáci svůj projekt nazvali „Třídění odpadu ve škole i v domácnosti“. Ve škole si ukázali, jak správně odpad třídit, vysvětlili si třídící značky na obalech a také navštívili místní sběrný dvůr, aby věděli, kde mohou třídit. Svůj projekt přenesli i do svých domovů, aby vše co už oni znají, naučili své rodiče.

Mezinárodní den jablka

Od roku 2000 se v České republice slaví 21.10. Den původních odrůd jablek. A my jsme si udělali svůj „Apple Day“ také. Nejdříve jsme si vytvořili jablíčkový lapbook, kde jsme například popsali všechny části jablka a jak vypadají jabloně v různém ročním období. S jablky jsme si ten den hráli, ale také jsme si z nich připravili ve školní kuchyni jablečné muffiny, které jsme společně snědli.

Má vlast

28. 10. je pro Českou republiky velmi významný, a proto bychom na něj neměli zapomínat ani v první třídě. Je důležité, aby děti znaly minulost a historii své země, ve které žijí. Proto jsme si i my, prvňáci, tento významný svátek připomněli. Pověděli jsme si nějaké zajímavosti o vzniku Československa, vytvořili lapbook, který jsme nazvali Má vlast, vysvětlili si význam a některá slova v naší hymně, kterou jsme si i poslechli. Nezůstali jsme ale jen u českých státních symbolů. Když už jsme jednou byli to Československo, tak jsme si samozřejmě ukázali i československé symboly a pustili si i slovenskou hymnu, která se dětem moc líbila.

                                                                                                                                       p. učitelka Eliška Reslová

Fotografie k těmto akcím najdeta ve fotogalerii.

Halloween na 1. stupni

Halloween na 1. stupni Stejně jako v době předcovidové i letos nezůstal svátek Halloweenu na 1. stupni bez povšimnutí. Obětavé a šikovné  učitelky i vychovatelky  připravily pro děti  den plný překvapení. Začalo to ...

Společenský den

Společenský den Dne 2. listopadu se v naší škole konala akce, kterou jsme nazvali "Společenský den". Tato událost byla společným nápadem školního parlamentu. Zúčastnilo se celkem 120 žáků od 5. do 9. ročníku. Tento ...

Svatý Martin v 1. třídě

Svatý Martin v 1. třídě V pátek 11.11. k nám dorazil Martin na bílém koni. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých ...

Vánoční jarmark 2022

Vánoční jarmark  roku 2022 je minulostí. Proběhl v sobotu 19. listopadu. A jaký byl? Názory na to ...

Plaveme

Plaveme Tak plav, jou, hou!Druháci a třeťáci vykasali v listopadu pirátskou vlajku a každý pátek vyjíždějí ...

Jaké akce navštívili osmáci a deváťáci v listopadu

Jaké akce navštívili osmáci a deváťáci v listopadu Čeho jsme se zúčastnili v měsíci listopadu?        Listopad byl pro nás v celku nabitý. Byly pro nás zorganizovány dvě přednášky, absolvovali jsme exkurzi do známého závodu a prohlídku střední ...

Jaké akce navštívili osmáci a deváťáci v listopadu

Jaké akce navštívili osmáci a deváťáci v listopadu Čeho jsme se zúčastnili v měsíci listopadu?        Listopad byl pro nás v celku nabitý. Byly pro nás zorganizovány dvě přednášky, absolvovali jsme exkurzi do známého závodu a prohlídku střední ...

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj FLORBALOVÝ TURNAJ V MLADÉ BOLESLAVI     Všetatští vlčáci a Všetatské vlčice odjeli dobýt Mladou Boleslav se svou florbalkou v ruce. Ve středu 30. 11. 2022 se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili ...

Výlet za hranice

Výlet za hranice Regensburg 6. 12.  2022
   Proč se učíme cizí jazyky? Abychom se domluvili v budoucím zaměstnání, při studiu, na cestách, při setkání s druhými lidmi. A tak jsme se vydali do světa, protože ...

Přišel k nám Mikuláš s anděly a čerty

Přišel k nám Mikuláš s anděly a čerty V pondělí 5. prosince se několik žáků školy proměnilo na čerty a anděly a společně s Mikulášem se podívali na děti nejen v mateřských školách ve Všetatech a Přívorech, ale i na ty menší školáky v té ...

Dny pro zdraví a záchranu života II

Dny pro zdraví a záchranu života II Již podruhé v tomto kalendářním roce na našem školním dvoře zaparkovala sanitka a v ní přijeli Záchranáři. Přivezli s sebou druhou část programu, který volně navazoval na dubnový první díl Dnů pro ...

Divadlo Karlín i vánoční Praha

Divadlo Karlín i vánoční Praha V předvánočním čase se žáci šestého ročníku vypravili na výlet do Prahy. Nejprve zhlédli muzikál Sněhová královna v Hudebním divadle Karlín, tedy v jednom z nejstarších a nejkrásnějších divadel ...

Bruslení

Bruslení V předvánočním čase připravili naši tělocvikáři pro žáky 2. stupně již  tradiční výjezd na Zimní stadion v Mělníku. Téměř stovka zájemců o bruslení nasedla na vlak a pod vedením 6 pedagogů se vydali ...

Předvánoční čas

Předvánoční čas Ve škole byla v posledních týdnech cítit vánoční atmosféra na každém kroku, vyzdobené třídy, vánoční stromečky a napečené cukroví. Někteří žáci vyrobili ozdobičky, kterými potom ozdobili stromeček ...

Tři králové

Tři králové V pátek 6.1. k nám dorazili Tři králové. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých  věcí, ...

Vzpomínka na Jana Palacha

Vzpomínka na Jana Palacha I na Základní škole ve Všetatech jsme si v týdnu od 16. ledna připomínali hrdinský čin Jana Palacha, všetatského rodáka a žáka zdejší školy. U jeho busty ve vestibulu školy, kterou před 24 lety ...

Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou V čtvrtek  19.1. do naší školy zavítala spisovatelka dětských knih Petra Martišková. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých  věcí, vysvětlila nám, jak a kde vzniká kniha, přečetla nám úryvky ze ...

Návštěva Ruského domu v Praze

Návštěva Ruského domu v Praze  Žáci 9. třídy, kteří se učí ruský jazyk, měli možnost navštívit Ruský dům v Praze. Návštěva byla zaměřena na aktivní poslech a využití známé slovní zásoby ruského jazyka. Dle svých možností žáci ...

Jak jsme mumifikovali

Očištění tělaNež začne proces balzamování, tělo se umyje ve vodě z Nilu a v palmovém víně.Odstranění vnitřních orgánůNa levé straně těla se udělá malý řez, kterým se vyjmou játra, plíce, střeva a ...

Velká šachová premiéra ve Všetatech

Velká šachová premiéra ve Všetatech V sobotu 28. ledna se od samého rána všetatské náměstí plnilo automobily. I v samotné budově školy byl mimořádný ruch a množství lidí. Důvod byl prostý. Konal se zde 1. ročník turnaje v RAPID ŠACHU ...

Vysvědčení z rukou pana ministra

Vysvědčení z rukou pana ministra Pro většinu z vás, kteří sledujete dění v naší škole, není tato informace nová. V úterý 31. ledna navštívil naši školu pan ministr školství Vladimír Balaš, aby předal první vysvědčení našim ...

Masopustní průvod ve Všetatech

Masopustní průvod ve Všetatech V pátek 24. února se uskutečnil masopustní rej masek za doprovodu dechové hudby, která nám hrála do kroku i k tanci. Děti prvních tříd se na tento den připravovaly ve škole i doma při výrobě ...

Pečeme pro Turecko

Pečeme pro Turecko Dne 3.3. se na naší škole uskutečnila akce Pečeme pro Turecko.  Akci organizovali žáci 8. tříd v rámci předmětu pracovní výchova. Seznámili všechny žáky školy s touto akcí, vytvořili plakáty, ...

Výlet 1.B

Výlet 1.B Čtvrteční dopoledne 23.3. vyrazila třída 1.B na Výstaviště v Lysé nad Labem. Na výstavě jsme mohli ...

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark Velikonoční jarmark 2023 je minulostí. Měl několik poprvé...
- poprvé pod širým nebem na ...

Den Země

Den Země Jelikož tentokrát vychází Den Země na sobotu, tak jsme si ho udělali ve škole o den dřív. Od rána na děti ve škole čekal připravený projektový den, který se odehrával především v přírodě. Ale začali ...

Skvělá práce

Skvělá práce V tomto týdnu (17. - 24. dubna) se našim žákům dařilo na všech "frontách". Úplně ti nejmenší v družině vytvářeli  v rámci soutěže  Slovo dětmi malované Zvířátkový hádankový kalendář s krásnými ...

Zlatá včela - soutěž mladých včelařů

Zlatá včela - soutěž mladých včelařů Již mnoho let působí na naší škole kroužek mladých Včelaříků, který vede pan učitel Odstrčil. Za ta léta vychoval několik desítek mladých včelařů, kteří ve své zálibě pokračují i po skončení školní ...

2. stupeň se rozjel do ZOO

2. stupeň se rozjel do ZOO Přestože se teplé počasí zatím nedostavilo, žáci druhého stupně již vyrazili na společný výlet do zoologických zahrad. V úterý 25. dubna stálo na náměstí před školou téměř dvě stě žáků, rozdělili se ...

Dopravní den na základní škole

Dopravní den na základní škole Duben je považován za měsíc bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se tomuto tématu na naší škole věnujeme. Vyučující si připravili tematicky zaměřená stanoviště pro žáky 1. a 2. stupně. Mezi ...

McDonald´s Cup – okresní finále – kategorie A

McDonald´s Cup – okresní finále – kategorie A

Po postupu ze základní části se dnes 3. 5. 2023 tým Všetatští vlčáci a vlčice rozjeli do Neratovic bojovat o postup do krajského kola.

Zápasy byly náročné, soupeři měli kvalitu. Tušili jsme, že to bude těžké. Bojovali jsme statečně a postoupili jsme na turnaji až do okresního finále, kde nás čekal Kostelec nad Labem.

V samotném konci zápasu jsme nedokázali podržet míč a prohráli jsme těsně 4:3. Všichni podávali výborné výkony, vyhrávali souboje, jen to štěstíčko chybělo. Nevadí! Užili jsme si to a příští rok se těšíme opět.
                                                                                      Tomáš Kopejska

Škola v přírodě - 5.A

Škola v přírodě - 5.A V pondělí 1. května se naše pátá třída sešla na náměstí ke společnému odjezdu na vysněnou školu ...

Druháci na škole v přírodě

Druháci na škole v přírodě V pondělí 8. 5. jsme vyrazili na naši první školu v přírodě, někteří s úsměvem, někteří se slzičkami v očích. Všichni jsme byli plni očekávání, jaké to tam vlastně bude. Cesta uběhla velmi rychle a ...

Školní výlet 9.A

Školní výlet 9.A 17. května žáci deváté třídy v rámci výletu navštívili expozice objektů v Praze. V Motýlím domě vyslechli informace o možnostech záchrany deštných lesů a těšili se v tropické teplotě sledováním ...

Školní výlet 9.B 2023

Vyrazili jsme v úterý z nádraží Všetaty, přestoupili v Nymburku a dojeli rovnou do Trutnova. Tady ...

Návštěva v 1. třídách

Návštěva v 1. třídách Žáci prvních tříd měli netradiční návštěvu. Přijeli za námi Ema a Tom - postavičky dětí, které nás provází od Hravé abecedy, přes Hravý slabikář až po Hravou čítanku nakladatelství Taktik. Od samého ...

Slavíme Den dětí - 1. všetatské zimní olympijské hry

Jak oslavit Den dětí? Připravíme zimní olympijské hry!Zdá se vám to jako protimluv? Určitě, ale již vloni jsem psal, že v naší sborovně máme všehoschopné učitelky (ale i učitele), pro něž nic není ...

Poznej povolání

Poznej povolání Vážení rodiče,dovolujeme si oznámit Vám, že naše škola se stala oficiální partnerskou školou ...

Výstava výtvarných děl žáků

Ve dnech 16. - 18.6 se přijďte podívat na výtvarné práce žáků školy v areálu sportovního hřiště. ...

Matematika v 1.B

Matematika v 1.B Středeční počasí vylákalo  děti z 1. B ven hodině matematiky. Zkoumali jsme počet projetých aut a jejich barvy. Děti samy vymýšlely slovní úlohy s využitím vztahů o x více a x méně. Na zpáteční ...

Výlety

Výlety Jak už to bývá, v závěru školního roku se žáci nejvíce těší na výlety. A protože na škole máme obětavé učitelky i učitele, dopřávají jim této radosti vrchovatě. Tento text je pouhým upozorněním na ...

Cyklovodácký kurz

Cyklovodácký kurz Tradiční cyklovodácký kurz pro žáky 2. stupně se konal ve dnech 20. - 22. června. Zúčastnilo se ho ...

Soutež Slovo dětmi malované

Soutež Slovo dětmi malované Soutěž Slovo dětmi malované - téma Hádankový kalendář. Pořádá Filianek. Přišlo 360 výtvarných ...

1.A - vícedenní výlet do Josefova Dolu

1.A  - vícedenní výlet do Josefova Dolu Celý rok jsme se pilně učili, a tak jsme si závěr školního roku mohli zpříjemnit vícedenním ...

Rozloučení s 1. stupněm

Rozloučení s 1. stupněm Na samotný závěr roku si připravili žáci 1. stupně rozloučení se školou a spolužáky. Tentokrát ...

Nabídka: prodej svačinek - aktualizace 26.2. 2024

Nabídka: prodej  svačinek - aktualizace 26.2. 2024 ŠKOLNÍ JÍDELNA NABÍZÍ OD  PONDĚLÍ  26. 2. 2024 PRODEJ SVAČINEK Svačinky budou v prodeji u okénka v jídelně v době
      7:00 - 7:30   (před začátkem vyučování)
      9:10 - 9:25   (během ...
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy