2022 - 2023

Dny pro záchranu života

Dny pro záchranu života
Poslední dubnový týden byl ve škole věnován Dnům pro záchranu života. Jedná se o program, který u nás realizovali Zdravotníci s.r.o. a jeho cílem je rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc.
Už pouhý pohled na školní dvůr ukázal, že se ve škole něco děje. Tři dny tam stál sanitní vůz, a to nebývá běžné…
Kurz probíhal v učebně, v tělocvičně a na školním dvoře, právě u této sanity. Každá třída se v průběhu 2 vyučovacích hodin nejprve seznámila se základními teoretickými informacemi a poté již došlo na scénky, simulaci ošetřování, řešení praktických situací. Otázky lektorů – skutečných záchranářů – souvisely se školou a jejím běžným životem, např. kde ve škole nalezneš lékárničku, co má obsahovat, co uděláš, když se zraní spolužák, za kým půjdeš, jak ošetříš atd.
Žáci si zahráli na dispečery IZS a svědky události, předváděli telefonní rozhovor. Diváci- spolužáci přitom radili, co a jak udělat, jak postupovat. Každý měl možnost si na modelu vyzkoušet, jak je náročné provádění resuscitace. Především pro ty nejmenší byla zážitkem prohlídka sanitního vozu, jeho vybavení, vyzkoušení nosítek a transport spolužáka na nich. Že situace nemusí být příjemné, se všichni mohli přesvědčit u maskovaného poranění otevřené zlomeniny. I toto zranění muselo být ošetřeno, ale stále z něj vystřikovala „krev“. Podařilo se….
Děkujeme lektorům za zajímavý program a přejeme si, aby sanitní vůz jezdil na školní dvůr pouze při takových akcích.
 
(Další fotografie z této akce najdete v oddíle Fotografie, šk. rok 2021 - 2022 pod stejným názvem.)                                                                                     
                                                                                                                  ředitelka školy
                                                                 

Den dětí

 První červen – Den dětí. „Chtělo by to vymyslet nějakou zajímavou akci“ neslo se sborovnou 2-3 týdny před tímto datem.  A protože sbor tvoří mnoho obětavých, podnikavých a všehoschopných kantorů ...

Adaptační kurz 6. ročníků

Na začátku září se třídy 6. A a 6. B vypravily na adaptační kurz. Seznamovací aktivity probíhaly v areálu děčínského kempu, kde žáci bydleli ve stanech. Pro některé z nich to byla první zkušenost s ...

První školní výlet

Ve čtvrtek, 6.10.2022 se vydaly obě první třídy na svoji první exkurzi na Výstaviště v Lysé nad Labem, kde měly možnost zhlédnout výstavu Podzimní zemědělec. Děti se setkaly s mnoha výstavními kusy ...

Exkurze do Národní galerie v Praze

Exkurzí do Národní galerie v prostorách Veletržního paláce si žáci prohlédli expozici umění od 19 století do současnosti.Nad obrazy impresionistů diskutovali nad barevností a nad využitím světla v ...

MY FIRST ENGLISH BREAKFAST

MY  FIRST ENGLISH  BREAKFAST

aneb láska (k cizímu jazyku) prochází žaludkem. Děti se seznámily s tím, co patří k anglické snídani. Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme spojili s ochutnávkou. Umíme si objednat (Can I have) a odpovědět ( Yes, please.  No, thank you).

Vyzkoušeli jsme černý čaj s mlékem, míchaná vajíčka, tousty s pomerančovou marmeládou a sladkou tečkou byly vafle se šlehačkou. Snídaně se nám moc líbila a těšíme se na další.

                                                                                                              Křížková Lucie, AJ – 3.A

Akce připravované na měsíc listopad

4.11. - soutěž zručnosti - připravuje SOU Neratovice
10.11. - exkurze do Škoda auto - 9. A,B + 8.A
11.11. - beseda se zaměstnanci ARO Nemocnice Na Homolce k volbě povolání
14.11. - ...

Říjnové akce 2. stupně

Říjnové akce 2. stupně

 Den stromů 

 19.10. v rámci školní akce jsme (žáci 7.A a 7.B) navštívili Českou zahradnickou akademii na Mělníku. Sraz byl na nádraží ve Všetatech a jeli jsme vlakem.

 Když jsme dorazili na místo, ujali se nás pracovníci a studenti školy. Odvedli nás do budovy školy a dali nám desky, papír a tužku. Za úkol jsme měli namalovat za 20 minut strom. Když jsme splnili zadání, odevzdali jsme jej v místnosti, kde byl také xylofon, na který jsme si mohli zahrát a zároveň jsme se dozvěděli, že tento xylofon je vyrobený z několika druhů dřeva. Následovala přednáška o lezení po stromech, kde jsme si ukazovali potřebné vybavení a říkali jsme si i různá rizika, která se mohou přihodit, například pád ze stromu nebo „spálení“ o provaz.

Po krátké svačině jsme se šli podívat na památný strom, který v zahradě školy roste již 180 let. Zde jsme si vyslechli přednášku o tom, jak se pomáhá stromům, aby se neroztrhly a čím se musí spojit.  Poté nás vyzvali, abychom se zúčastnili „poznávačky" – rozeznávání druhů stromů a ovoce díky rozlišovacím metodám. Např. podle čichu, hmatu a chuti jsme rozeznávali jednotlivé druhy ovoce, které jsou typické v naší zemi.
Akce se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se mnoho nového o stromech a určitě bychom ji doporučili.

                                                                                                Za 7. třídy  Filip J. a Matyáš P. (7.B)

V říjnu měly 9. ročníky hned tři vzdělávací akce. První (7.10) ve spolupráci s panem Martinem Svobodou, který pracuje jako profesionální hasič. Jeho přednáška trvala jednu vyučovací hodinu, což téměř nestačilo. Dozvěděli jsme se náplň práce profesionálních hasičů, co vše tato práce obnáší a jaké jsou podmínky přijetí. Celá přednáška byla velmi zajímavá a skvěle odprezentovaná.  

Další akcí (14.10.) byla návštěva THIMMU, kde nás velmi dobře pohostili, provedli výrobou a nakonec jsme si zasoutěžili. Překvapivé bylo, jak lidé byli buď příjemní a usměvaví, nebo si nás vůbec nevšímali a věnovali se své práci. Nikdo na nás nebyl nepříjemný ani se tak netvářil. Tuto návštěvu jsme si všichni náramně užili. 

 Za to naše poslední výprava (20.10.) na akci České zahradnické akademie Mělník se nám moc nelíbila, na rozdíl od 7. ročníků, které navštívily školu o den dříve. Vše bylo takové zdlouhavé a nic moc říkající. Je možné, že tento pohled jsme měli i z důvodu zimy, která nás celý den provázela.  Rozhodně ale mohla být pro nás akce připravenější a zábavnější. 

                                                                                                                                        Za 9. třídy Lucie V. (9.B)

Fotografie z akce Den stromů najdete ve fotogalerii.

Říjnové hrátky 1.A a Jablkohraní 1.B

Říjnové hrátky 1.A a Jablkohraní 1.B

72 hodin

Do projektu 72 hodin se zapojila 1.A. Neznáte tento projekt? Jedná se o 3 dny plné dobrovolnických aktivit. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Prvňáci svůj projekt nazvali „Třídění odpadu ve škole i v domácnosti“. Ve škole si ukázali, jak správně odpad třídit, vysvětlili si třídící značky na obalech a také navštívili místní sběrný dvůr, aby věděli, kde mohou třídit. Svůj projekt přenesli i do svých domovů, aby vše co už oni znají, naučili své rodiče.

Mezinárodní den jablka

Od roku 2000 se v České republice slaví 21.10. Den původních odrůd jablek. A my jsme si udělali svůj „Apple Day“ také. Nejdříve jsme si vytvořili jablíčkový lapbook, kde jsme například popsali všechny části jablka a jak vypadají jabloně v různém ročním období. S jablky jsme si ten den hráli, ale také jsme si z nich připravili ve školní kuchyni jablečné muffiny, které jsme společně snědli.

Má vlast

28. 10. je pro Českou republiky velmi významný, a proto bychom na něj neměli zapomínat ani v první třídě. Je důležité, aby děti znaly minulost a historii své země, ve které žijí. Proto jsme si i my, prvňáci, tento významný svátek připomněli. Pověděli jsme si nějaké zajímavosti o vzniku Československa, vytvořili lapbook, který jsme nazvali Má vlast, vysvětlili si význam a některá slova v naší hymně, kterou jsme si i poslechli. Nezůstali jsme ale jen u českých státních symbolů. Když už jsme jednou byli to Československo, tak jsme si samozřejmě ukázali i československé symboly a pustili si i slovenskou hymnu, která se dětem moc líbila.

                                                                                                                                       p. učitelka Eliška Reslová

Fotografie k těmto akcím najdeta ve fotogalerii.

Společenský den

Společenský den Dne 2. listopadu se v naší škole konala akce, kterou jsme nazvali "Společenský den". Tato událost byla společným nápadem školního parlamentu. Zúčastnilo se celkem 120 žáků od 5. do 9. ročníku. Tento ...
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy